ABOUT

LE HUIT 法文的意思係 《8》
而LE HUIT是由8位多年經驗髮型師組成 8位都有獨特的風格 從而帶比每一位客人不同既體驗。
因為我們深信每個人都有追求美的權利 而只係未遇到一位髮型師可以發現到屬於你自己美的特質 所以我地8位髮型師就會由心出發 幫大家搵到屬於自己的美 從而塑造屬於大家嘅髮型。
另外 LE HUIT 非常着重每一位客人的感受 希望令大家體驗到 「美髮既過程 其實都可以係一種享受」所以由你進店的一刻 你每一個需要 我們會都會密切關心 。

VIDEO